Storskrald i sommerhusområde

By | 10. december 2013

Der skal jo spares i kommunerne, så det kan selvfølgelig ikke være den helt store overraskelse, at den kommune, hvor vi har vores sommerhus, nu har skrottet en mangeårig ordning med hensyn til storskrald fra sommerhusområdet.

Men det er da generende for os sommerhusejere, som nu selv skal sørge for at få fjernet det affald, der ikke kan være i de almindelige affaldsbeholdere. For nogle er problemet ikke stort, fordi de bare spænder deres trailer efter bilen og selv kører det til genbrugspladsen, som ligger knap 20 kilometer fra vores sommerhusområde.

Men for mange andre er problemet større, nemlig alle de sommerhusejere, som ikke selv har en trailer. Det fik nogle til at fremsætte et konstruktivt forslag til vores generalforsamling i grundejerforeningen for ikke så længe siden. Forslaget gik ganske enkelt ud på, at foreningen skal etablere en ordning for afhentning af affald med Junkbusters et par gange om året.

På generalforsamlingen blev det livligt diskuteret, om grundejerne er parate til at betale et lidt højere kontingent, som vil være en nødvendig følge af sådan en ordning, for foreningens økonomi rækker ikke til bare at etablere det uden et større kontingent. Diskussionen mundede dog ud i, at et stort flertal var parate til en kontingentforhøjelse for at kunne slippe af med storskraldet.

Så nu har vi i bestyrelsen diskuteret, på hvilken måde vi bedst kan etablere sådan en affaldsordning. Mange af grundejerne vil helst have, at de bare kan sætte deres storskrald, som oftest består af kasserede terrassemøbler og den slags, ud til vejen og så få det afhentet der, Men vi har været i kontakt med en vognmand, der gerne påtager sig opgaven, men hvis det skal være økonomisk overkommeligt, skal det ske på den måde, at vognmanden stiller en affaldscontainer op tre eller fire steder i området, og så må grundejerne selv slæbe deres storskrald hen til den nærmeste container.

Den ordning mener vi i bestyrelsen må være absolut spiselig for grundejerne, så det er den, vi i bestyrelsen har valgt at satse på. Som sekretær i bestyrelsen har det været min opgave at lave et opslag til vores opslagstavle med besked om, hvordan vi etablerer denne ordning.

Derfor måtte jeg først tage kontakt til vognmandsfirmaet for at aftale nogle faste datoer for dels opstilling af containerne, dels afhentning af dem. Vores ønske til firmaet var, at vi kunne have containerne stående i to uger, så der bliver fornuftig tid for grundejerne til at fylde dem med storskrald, men vognmandsfirmaet var ikke umiddelbart begejstret for at skulle have tre containere stående ude hos os i så lang tid, og firmaet gjorde klart opmærksom på, at der ville være tale om en noget dyrere containerleje, hvis vi skulle have dem stående ude i området så længe. Vi valgte i øvrigt Junkbusters til container: http://www.junkbusters.dk/?p=container

Det kunne jeg jo ikke protestere så meget imod, for selvfølgelig kan firmaet så ikke tjene penge på containerne ved andre opgaver, men alt i alt har jeg forhandlet en så god pris med firmaet, at der kun bliver tale om en kontingentforhøjelse på 35 kroner årligt pr. grundejer.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *