E-cigarettens fremtid er i fare

By | 22. april 2015
el-cigaret

Siden e-cigarettens indtog på det internationale marked i 2003 har antallet af e-cigaretter solgt været støt stigende, hvor vi nu til dags har omkring 200.000 af disse såkaldte dampere i Danmark. Som med de fleste nye ting, har e-cigaretten gennemgået adskillige undersøgelser for at se, hvilken sundhedsmæssig effekt de har på brugeren. De fleste undersøgelser antyder, at de er langt sundere end traditionelle tobakscigaretter, da de indeholder færre sundhedsskadelige stoffer, skaber færre lugtgener og mængden af nikotin kan tilpasses ved valget af væske. På grund af hvordan de ikke er helt så skadelige, er der mange, der vælger e-cigaretter for enten at nedtrappe sin rygning eller at hjælpe sig selv til at stoppe fuldstændigt. For at gøre rygning endnu mindre attraktivt er der blevet foretaget adskillige stramninger i EU’s tobaksdirektiv, som blev fremlagt i Bruxelles den 19. december 2012, hvor den først træder i kraft tidligst i 2015. Ca. 70 % af alle rygere begynder, inden de er 18 år. Derfor indføres forbud mod stærke smagsstoffer som mentol, æble eller lakrids i tobakken. Mere fremtrædende advarsler skal fremgå på tobaksindpakningen. De skal dække 75 % modsat de 40 % i dag. Svenskerne må forblive skuffede, for deres snus er endnu ulovligt undtagen for svenskere indtil videre. Desuden tillades e-cigaretter med en nikotinvæske på op til 20 mg. per ml.

Agerende under, hvad man kan tolke som, den overbevisning at e-cigaretter ville skabe lyst til at prøve andre former for afhængighedsskabende stoffer, blev der her i Danmark fremlagt et lovforslag, der for alvor vil skade markedet for e-cigaretter. Nogle af forslagene forekommer forståelige såsom ingen markedsføring uden for butikkerne, lækagefri beholdere og børnesikring. Andre kan føre til, at eksisterende dampere bliver kriminelle eller vælger traditionelle cigaretter. På trods af de dokumenterede mangler på sundhedsskadelige virkninger af den resulterende damp bliver e-cigaretter omfattet af antirygelovene, hvilket indebærer ingen dampning på offentlige arealer. Som det fremgår i formuleringen af forslaget, ulovliggøres selv de e-cigaretter, der ikke indeholder nikotin. Væsken, som kaldes ”e-juice”, kan kun blive solgt i 10 ml genopfyldningsbeholdere eller 2 ml på forhånd fyldte beholdere. Alle produkter, der på nogen måde relaterer til e-cigaretter, skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen og enhver udbyder skal registreres 6 måneder før salg. Produktregistreringen for ethvert delelement vil koste ca. 30.000 kr. det første år. Dernæst 10.000 kr. i de følgende år. Hvis der sker væsentlige ændringer i produktet, skal der genregistreres. Alle e-juice producenter skal registrere alle ingredienser og en toksikologirapport. Reglerne vil ikke være tilgængelige for producenter før slutningen af 2015.
Ens umiddelbare reaktion ville måske være blot at købe sine e-damp produkter i udlandet, men også dette sættes der en stopper for. Det kan kun købes i Danmark, hvis de overholder TobaksProduktDirektivet (TPD). Reglerne, som fremgår heri, betyder, at de fleste af de tanke, der anvendes i dag, forbydes.

Alt dette tyder stærkt på, at e-cigarettens fremtid er i fare. Foruden de store vanskeligheder udbyderne skal igennem for at kunne sælge, vil efterspørgslen formodentlig falde, da en del af apellen var, at man forholdsvist let selv kunne nedtrappe sit nikotinforbrug.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *